Zasady segregacji odpadów

PreZero. Nowe myślenie dla czystego jutra.

Jak segregować odpady?

1Na czym polegają zmiany w segregacji
2Zasady segregacji od 1 lipca 2018 roku

W nowym, ogólnopolskim, obowiązującym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) od 1 lipca 2018 r. systemie gospodarowania odpadami wszystkie opady komunalne gromadzimy selektywnie według następującego schematu:

Odpady do odbioru sprzed posesji – w pięciu oddzielnych pojemnikach/workach (w zależności od rodzaju posesji):

 • Szkło czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych
 • Papier czyli odpady z papieru, makulatura i karton
 • Metale i tworzywa sztuczne czyli surowce wtórne z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku), które zostaną dosortowane na poszczególne rodzaje tworzyw (PET z podziałem na kolory, PE, PP, HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale żelazne, aluminium itd.) na nowoczesnej linii sortowniczej
 • BIO czyli odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu
 • Pozostałości po segregowaniu czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników, w szczególności zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.), żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami, popiół z papierosów wraz z niedopałkami, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, a także: ceramika, fajans, szkło kryształowe, okularowe, drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, gaz), elektrośmieci, baterii oraz innych odpadów, które należy oddawać do PSZOK

Dodatkowo, jeżeli powstają:

 • Odpady zielone (na nieruchomości zamieszkałej lub letniskowej):
  – kompostujemy w przydomowym kompostowniku
  – możemy przez cały rok oddać w ramach opłaty do PSZOK (z nieruchomości zamieszkałej – bez limitu, z nieruchomości letniskowej – z limitem)
  – możemy wystawić do odbioru (z nieruchomości zamieszkałej posiadającej przydomowy ogród) w otrzymanym biodegradowalnym worku 120 l w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów ZIELONYCH, przy czym w danym miesiącu można oddać tylko 1 worek i tylko w okresie od kwietnia do października. Specjalny worek dostarczy firma wywozowa
  – dodatkowo z każdej nieruchomości zamieszkałej zostaną odebrane w listopadzie, w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru, 4 worki
  (o poj. do 120 l.) liści, przy czym worki należy zapewnić we własnym zakresie
 • Popiół (na nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej):
  – należy to uwzględnić w deklaracji, będzie on odbierany w ramach uiszczonej opłaty
  – gromadzimy w osobnym pojemniku
  – popiołu nie należy zalewać wodą, ani nie wrzucać gorącego popiołu do pojemnika
  – odbiór całoroczny z nieruchomości zamieszkałych oraz w okresie od października do kwietnia z nieruchomości niezamieszkałych
 • Odpady wielkogabarytowe
  Odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zamieszkałych (meble, akcesoria domowe, ogrodowe, sportowe itp) odbierane są 2 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej i 4 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej, w wyznaczonych w harmonogramie terminach. Nie należy wystawiać odpadów budowlanych, opon, czy elektrośmieci.
 • Pozostałe odpady komunalne
  Pozostałe odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, w tym odpady niebezpieczne oraz inne odpady problemowe (np. z remontu mieszkania, wielkogabarytowe poza terminami zbiórek, zielone ponad limit odbioru sprzed posesji), dostarczamy we własnym zakresie do PSZOK, gdzie zostaną przyjęte w ramach ponoszonej przez nas opłaty.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie miasta funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK – miejsca wyposażone w specjalne kontenery, do którego mieszkańcy, również w ramach opłaty, oddają posegregowane: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego, za wyjątkiem części samochodowych.

Poza tym do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można oddawać posegregowane surowce wtórne, a także odpady zielone i popiół. W PSZOK odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem:

 • odpadów remontowo-budowlanych. Limit przyjęcia do PSZOK w roku kalendarzowym gruzu oraz pozostałych odpadów remontowych wynosi:
  – dla nieruchomości zamieszkałej: 8 ton
  – dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: 4 Mg (tony)
  – dla rodzinnych ogrodów działkowych: 100 kg na działkę
 • odpady zielone:
  – dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: – 100 kg odpadów zielonych miesięcznie
  – dla rodzinnych ogrodów działkowych: 40 kg odpadów zielonych na działkę

UWAGA! Szczegółowy zakres świadczonej usługi w zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami na poszczególnych typach nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe, letniskowe) zostały określone w akcie prawa miejscowego, z którym można zapoznać się tutaj.

UWAGA! Oprócz usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami Gmina świadczy tzw. usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są fakultatywne i zasady ich świadczenia oraz odpłatność zostały określone w innym akcie prawa miejscowego oraz opisane w zakładce: Odbiór odpadów przemysłowych

Odpady podlegające dostarczeniu przez mieszkańca do PSZOK

PSZOK przy ul.Krakowskiej 315d

(przy Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.)
Godziny otwarcia:
pn-pt: 6.00 – 20.00
sob: 7.00-14.00

PSZOK przy ul.Straconki 1

(obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
Godziny otwarcia:
pn-pt: 11.00 – 18.00
sob: 10.00-19.00

Tu należy oddawać posegregowane:

 • odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki* i chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki i opony,
 • odpady wielkogabarytowe*, w tym meble, szafy, tapczany, dywany, wanny, itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rtv i agd*, (np. komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kable, ładowarki, urządzenia i zabawki na baterie),
 • odpady problemowe, w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy, rekreacyjny, ogrodowy, duże zabawki niemieszczące się w pojemniku itp;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra, skrzynki, doniczki, miski, itp.)
 • popiół
 • papier i karton na makulaturę
 • tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (typu „tetrapack”),
 • metal, złom
 • odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście)* dodatkowo będą organizowane zbiórki wielkich gabarytów, tzw. „wystawki przydomowe” oraz mobilne zbiórki tzw. „elektrośmieci”, których nie można wrzucać do przydomowych pojemników. Przeterminowane leki przyjmowane będą w wybranych aptekach

Przeterminowane leki można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), lub wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się
w niektórych aptekach w naszym mieście -wykaz aptek w zakładce: INNE FORMY ZBIÓRKI
Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE dostępny w zakładce – INNE FORMY ZBIÓRKI
Gmina Bielsko-Biała organizuje również sezonowe zbiórki elektrośmieci w okresie wiosennym oraz jesiennym – harmonogram dostępny w zakładce: INNE FORMY ZBIÓRKI
Odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych można oddać do PSZOK, lub w trakcie tzw. wystawek przydomowych, pozostawić przed nieruchomością – zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów (zabudowa jednorodzinna dwa razy do roku, zabudowa wielolokalowa cztery razy do roku)
Odpady pochodzące z gospodarstw domowych dostarczane przez mieszkańców do PSZOK będą przyjmowane bez dodatkowych opłat, za wyjątkiem odpadów remontowo-budowalnych, dla których ustalony limity.
Więcej o funkcjonowaniu PSZOK – obok w zakładce: PSZOK
Strona www PSZOK prowadzona przez ZGO S.A. – kliknij tutaj

Transport do PSZOK

Transport odpadów do PSZOK Mieszkańcy organizaują we własnym zakresie. Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na załadunku na samochód skrzyniowy albo na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej. Koszt zagospodarowania odpadów w PSZOK objęty jest miesięczną ryczałtową opłatą za gospodarowanie odpadami.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych za usługi dodatkowe płacą w zakresie transpoortu i zagospodarowania, które nie jest objęte miesięczną opłatą, którą ponosza za oróżnianie pojemników sprzed posesji.

Sposoby gromadzenia i oddawania odpadów

Szkło

Co należy wrzucać do pojemnika na szkło?

 • butelki po napojach
 • słoiki po produktach spożywczych
 • opakowania szklane z kosmetyków i chemii gospodarczej

Jakie szkło nie powinno trafiać do pojemników?

 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów,
  waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego (np. szklanych flakonów, świeczników,
  figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów,
  salaterek itp.)
 • szkła okularowego, kryształowego , żaroodpornego itp.
  Te odpady wrzucamy do POZOSTAŁOŚCI PO
  SEGREGOWANIU
 • szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.
  * Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!
* Uwaga! proszę starać się nie tłuc szkła

Papier

Co należy wrzucać do pojemnika na papier?

 • papier biurowy, szkolny
 • tektura, kartony
 • gazety, książki, zeszyty, katalogi
 • odpady opakowaniowe z papieru i tektury

Jaki papier nie powinien trafiać do pojemników?

 • papieru zatłuszczonego, woskowanego (np. do pieczenia) itp.
  * Te odpady wrzucamy do BIO!
 • tapet, worków po cemencie i klejach
  * Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

 

Metale i tworzywa sztuczne

Co należy wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne?

 • plastikowe i metalowe opakowania po napojach, żywności, kosmetykach i chemii gospodarczej,
 • kapsle i zakrętki z plastiku i metalu
 • tworzywa sztuczne, drobne plastikowe sprzęty i zabawki (za wyjątkiem elektrycznych i elektronicznych)
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku)
 • metal, puszki po napojach, żywności
 • drobny złom, metalowe sztućce, klucze, nożyczki itp.
 • foliowe worki, siatki, torby
 • plastikowe tacki i pojemniki po żywności
 • plastikowe lub metalowe przybory szkolne i biurowe
 • plastikowe doniczki, miski, wiaderka

 

Jakie metale i tworzywa sztuczne nie powinno trafiać do pojemników?

 • plastikowych i metalowych puszek i pojemników z resztkami farb, klejów, lakierów itp.
 • aerozoli z zawartością (gazów, lakierów itp.) w plastikowych i metalowych opakowaniach

* Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

Uwaga! Opakowania należy opróżnić z zawartości, resztek kosmetyków czy żywności, proszę starać się zgniatać butelki i puszki, odkręcać korki i nakrętki

BIO

* Na wszystkich nieruchomościach system pojemnikowy

Co należy wrzucać do pojemnika na BIO?

 • odpady kuchenne, resztki z posiłków
 • resztki i obierki owoców i warzyw
 • fusy z kawy i herbaty
 • skorupki jajek
 • rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte oraz ziemia kwiatowa z doniczek
 • zatłuszczony papier i karton (np. zabrudzone resztkami organicznymi i pleśnią przemoczone opakowania lub ich części, np. papier z białego sera, papier do pieczenia)
 • zużyte zatłuszczone woreczki i torebki papierowe
 • papierowe ręczniki kuchenne i serwetki

Jakie BIO nie powinno trafiać do pojemników?

 • odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi. Można wrzucać jedyni pochodzące z mieszkań części roślin doniczkowych, balkonowych, kwiaty cięte.
 • opakowań z folii, plastiku, metalu czy szkła
  * Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!
UWAGA! Ponieważ odpady BIO trafią do kompostowni, gdzie zostaną poddane biologicznemu procesowi kompostowania, nie mogą się w nich znajdować żadne elementy plastikowe, metalowe czy szklane. Dlatego zaleca się wyrzucanie do kosza tych odpadów luzem, w torbach papierowych lub stosowanie worków wykonanych z folii ulegającej biodegradacji w procesie kompostowania. Informacja o workach poniżej.

Pozostałości po segregowaniu

Co należy wrzucać do pojemnika na pozostałości po segregowaniu?

 • zużyte środki higieniczne, m.in. :
  – pieluchy jednorazowe typu „pampers” i inne zużyte środki higieny osobistej,
  – plastry, opatrunki, podkłady i podpaski higieniczne,
  – zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, waciki
 • żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami
 • popiół z papierosów wraz z niedopałkami
 • zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy
 • ceramika i szkło nienadające się do recyklingu, takie jak:
  – szkło ozdobne (np. kryształy, szklane flakony, klosze, figurki
  ozdobne)
  – fajans, ceramikę, porcelanę (np. talerze, kubki, wazony, wazy,
  miski itp)
  – szkło stołowe (np. szklanki, kieliszki)
  – doniczki ceramiczne
 • drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy,
  wielomateriałowe, w tym:
  – akcesoria z gumy, skóra, pcv, np. portfel, pasek, buty, piłka
  – drewno, wilklina (fragmenty mieszczące się w pojemniku),
  np. koszyki, klocki drewniane, kredki i ołówki
  – drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki) UWAGA! większą
  ilość tekstyliów należy oddać do PSZOK lub do specjalnych
  pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta
  – zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki
  – drobne przedmioty gospodarstwa domowego, np. przybory
  szkolne, akcesoria kuchenne, zepsuta biżuteria, zepsute zabawki,
  klocki, lalki, samochodziki (za wyjątkiem elektronicznych
  i na baterie)
  – płyty CD, kasety VHS i magnetofonowe
  – styropianowe tacki i pojemniki (po mięsie, jedzeniu na wynos),
  – styropianowe wkłady zabezpieczające towar w opakowaniu
  (np. po sprzęcie AGD), za wyjątkiem styropianu wielkogabarytowego
  i budowlanego

Jakie pozostałości po segregowaniu nie powinno trafiać do pojemników?

 • żadnych surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła! Nie mogą też tam trafić resztki jedzenia, odpady zielone, popiół (z ogrzewania domu), elektrośmieci, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, opony, meble, odpady remontowo-budowlane itd

Odpady zielone

Odpady zielone należy:

 • kompostować w przydomowych kompostownikach
  UWAGA! Gmina prowadzi program bezpłatnego użyczania kompostowników – czytaj tutaj
 • dostarczać we własnym zakresie przez cały rok do PSZOK
 • oddawać do odbioru sprzed posesji – odbiór limitowany – odbiór odpadów zielonych sprzed posesji będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia do
  31 października w ilości 1 worka 120 litrowego z odpadami zielonymi miesięcznie na nieruchomość zamieszkałą posiadającą przydomowy ogród
  w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów ZIELONYCH
  UWAGA! Niewykorzystany w danym miesiącu limit 1 worka «nie przechodzi» na kolejny miesiąc.

Oznaczone indywidualnie dla każdej nieruchomości worki dostarcza firma wywozowa PreZero BIELSKO-BIAŁA S.A. wraz z harmonogramem odbioru.

UWAGA! Dodatkowo z każdej nieruchomości niezamieszkałej zostaną odebrane w listopadzie, w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru, 4 worki (o poj. do 120 l.) liści, przy czym worki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proszę pamiętać, żeby nie wrzucać odpadów zielonych do pojemników – gdyż nie zostaną one wogóle opróżnione przez firmę wywozową.

Dostarczane do gniazd dzwonów

W Bielsku-Białej, w przestrzeni publicznej ustawione są dzwony na papier, plastik i szkło opakowaniowe. Do dzwonów mieszkańcy dostarczają odpady we własnym zakresie. Dodatkowo z tych punktów mogą korzystać turyści odwiedzający miasto oraz wszyscy przechodnie.

Do niebieskich dzwonów na papier można wrzucać następujące rodzaje odpadów:
– papier szkolny
– biurowy
– książki (bez twardych okładek)
– zeszyty
– gazety
– czasopisma
– katalogi
– prospekty
– papier do pakowania
– karton
– tekturę

Żółte dzwony na plastik służą przede wszystkim do wyrzucania:
– butelek PET po napojach
– kartoników wielomateriałowych (tetrapaków) np.po sokach
– inne opakowania z tworzyw sztucznych
– puszki po żywności i napojach

Do zielonych dzwonów na szkło można wrzucać następujące rodzaje odpadów:
– butelki
– słoiki po napojach i żywności
– szklane opakowania po kosmetykach

Uwaga! Problemy z segregacją?

Nie wiesz do jakiego pojemnika wyrzucić konkretny odpad?
Dowiedz się jak prawidłowo segregować odpady – skorzystaj z wyszukiwarki odpadów – kliknij tutaj
Oprócz wyszukiwarki odpadów na stronie www, dodatkowo PreZero Bielsko-Biała S.A. – wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Bielska-Białej, udostępnił aplikację mobilną InfoPreZero, która również zawiera podobną funkcję. Ponadto, dzięki aplikacji możemy, po odpowiednich ustawieniach, otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odbiorach odpadów z naszej posesji (harmonogram odbioru) oraz szereg innych informacji związanych z gospodarką odpadami w Bielsku-Białej.
Aplikacja InfoPreZero dla systemów ANDROID oraz iOS dostępna jest bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store.

Pobierz naszą aplikację InfoPreZero!

Bądź na bieżąco z harmonogramem i aktualnościami!