Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikat dla akcjonariuszy 29.11.2021

Zarząd PreZero Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 13 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr rej. BDO: 000004873, informuje, iż w dniu 22 listopada 2021 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał
 • Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 297
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
 • Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

08.10.2021 Komunikat dla akcjonariuszy

Zarząd PreZero Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 13 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr rej. BDO: 000004873, informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Reksia 6 w Bielsku-Białej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PreZero Bielsko-Biała S.A., bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał
 • Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 297
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
 • Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

24.06.2021 Komunikat dla akcjonariuszy

Zarząd PreZero Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 13 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr rej. BDO: 000004873, informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Reksia 6 w Bielsku-Białej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PreZero Bielsko-Biała S.A., bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał
 • Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 297
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
 • Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1Pierwsze Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z ich dematerializacją
2II Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z ich dematerializacją
3III Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z ich dematerializacją
4IV Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z ich dematerializacją
5V Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z ich dematerializacją
6Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Suez Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej