Nowe myślenie dla czystego jutra

PreZero to wiodąca w Europie firma zajmująca się gospodarką odpadami
i usługami w zakresie ochrony środowiska.

Nasza historia

1991

Na początku istnienia nasza Firma świadczyła usługi jako Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO), które po 20 latach przekształciło się w Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej (MPTS). Od 1991 roku Firma działała jako zakład budżetowy Gminy Bielsko-Biała pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta.

1998

W 1998 roku zakład ten został przekształcony w Spółkę Akcyjną.

2001

W grudniu 2001 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji Spółki pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Spółką ASMABEL należącą do firmy SITA Polska.

2003

W styczniu 2003 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na SITA Zakład Oczyszczania Miasta Spółka Akcyjna. Włączenie Zakładu Oczyszczania Miasta S.A. do koncernu SITA Polska Sp. z o.o. pozwoliło Spółce na wprowadzenie wcześniej już sprawdzonych rozwiązań, a tym samym na rozwój firmy i znaczne podniesienie jakości usług.

2016

W październiku 2016 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na SUEZ Bielsko-Biała Spółka Akcyjna.

2021

W czerwcu 2021 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na
PreZero Bielsko-Biała S.A.

Na początku istnienia nasza Firma świadczyła usługi jako Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO), które po 20 latach przekształciło się w Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej (MPTS). Od 1991 roku Firma działała jako zakład budżetowy Gminy Bielsko-Biała pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta. W 1998 roku zakład ten został przekształcony w Spółkę Akcyjną. W grudniu 2001 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji Spółki pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Spółką ASMABEL należącą do firmy SITA Polska.

Twoje odpady to nasza sprawa

Spółka podejmuje działania mające na celu wzmocnienie
swojej pozycji na rynku poprzez

  • utrzymanie wysokiej jakości usług,
  • unowocześnienie i rozszerzenie usług,
  • zwiększenie rozpoznawalności wizerunku Spółki,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej
    i promowanie zachowań pro-środowiskowych.