Recykling

PreZero. Nowe myślenie dla czystego jutra.

Recykling to odzyskiwanie surowców wtórnych i ich ponowne przetwarzanie w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Przetwarzając surowce wtórne ogranicza się wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się ochronie naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje ilość odpadów, oszczędza również miejsce na składowiskach.

Co nadaje się do recyklingu?

PAPIER

Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie. Przetwarzając makulaturę ograniczamy eksploatację drewna, oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku.

Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74% a ilości ścieków przemysłowych o 35%.

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych.

Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego tak ważne jest przetwarzanie plastiku. Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble.

Szkło

Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, z uwagi na to, że może być przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne.

Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów tego typu na wysypiskach.

Odpady aluminiowe

Odpady aluminiowe nadają się w całości do recyklingu. Proces można przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału. W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi na wysokim poziomie. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to korzyść ekologiczna, gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza.

Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 95%, wód o 97%, a zużycie energii jest zredukowane o 95%.