Działalność naszej firmy jest z natury bardziej niebezpieczna niż pozostałe działalności w sektorze usług publicznych. Jest narażona na ryzyko związane z transportem i korzystaniem z urządzeń służących do zbiórki odpadów.

Nasze starania o zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierują nas do konkretnych działań, których efekty są przedstawiana wewnątrz Grupy. Towarzyszą temu cele:

  • wprowadzanie kultury bezpieczeństwa w PreZero (szkolenia pracowników, działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, komunikacji wewnętrznej),
  • nieustanne polepszanie zasad bezpieczeństwa (systematyczna analiza wypadków w pracy oraz ich przyczyn, dzielenie się dobrymi praktykami, audyty bezpieczeństwa).