Zasady gry w pigułce:

 1. Pobierz aplikację 5 frakcji w akcji|Alligo na telefon ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iPhone)
 2. Zaloguj się jako gracz.
 3. Wybierz trasę
 4. Do przejścia masz 5 tras ( 1trasa=1 punkt)
  1. Biogdan z Lipnika
  2. Tworzydeusz ze Straconki
  3. Szkłolena z Centrum
  4. Tekturyna z Błoni
  5. Zmieszko ze Starego Bielska
 5. Najważniejszy jest czas w którym przejdziesz te 5 tras!
 6. Pamiętaj! : Każda podpowiedź dolicza 5 min!
 7. 5 nagród - Głowna wygrana Bon do Sfery za 1000 zł!

 

Regulamin gry 5 frakcji w akcji.docx

Trwa aktualizacja modułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S. A. z siedzibą w ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała,
 2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 4. W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 5. Dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających Ustawy z dnia 12 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992) – Ust. 1 lit. c.
 6. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 9. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz PreZero Bielsko-Biała Sp. z o.o.
 • spółki należące do grupy kapitałowej,
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora. Dane zawarte w kartach przekazania odpadów będą przechowywane przez okres 6 lat od daty jej wystawienia.
 3. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne lub wynika wprost z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

Działalność naszej firmy jest z natury bardziej niebezpieczna niż pozostałe działalności w sektorze usług publicznych. Jest narażona na ryzyko związane z transportem i korzystaniem z urządzeń służących do zbiórki odpadów.

Nasze starania o zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierują nas do konkretnych działań, których efekty są przedstawiana wewnątrz Grupy. Towarzyszą temu cele:

 • wprowadzanie kultury bezpieczeństwa w PreZero (szkolenia pracowników, działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, komunikacji wewnętrznej),
 • nieustanne polepszanie zasad bezpieczeństwa (systematyczna analiza wypadków w pracy oraz ich przyczyn, dzielenie się dobrymi praktykami, audyty bezpieczeństwa).

Na początku istnienia nasza Firma świadczyła usługi jako Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO), które po 20 latach przekształciło się w Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej (MPTS).

Od 1991 roku Firma działała jako zakład budżetowy Gminy Bielsko-Biała pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta. W 1998 roku zakład ten został przekształcony w Spółkę Akcyjną.

W grudniu 2001 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji Spółki pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Spółką ASMABEL należącą do firmy SITA Polska.

W styczniu 2003 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na SITA Zakład Oczyszczania Miasta Spółka Akcyjna. Włączenie Zakładu Oczyszczania Miasta S.A. do koncernu SITA Polska Sp. z o.o. pozwoliło Spółce na wprowadzenie wcześniej już sprawdzonych rozwiązań, a tym samym na rozwój firmy i znaczne podniesienie jakości usług.

W październiku 2016 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na SUEZ Bielsko-Biała Spółka Akcyjna.  W czerwcu 2021 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nazwa Firmy została zmieniona na PreZero Bielsko-Biała S.A.

Spółka podejmuje działania mające na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku poprzez

 • utrzymanie wysokiej jakości usług,
 • unowocześnienie i rozszerzenie usług,
 • zwiększenie rozpoznawalności wizerunku Spółki,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i promowanie zachowań pro-środowiskowych.

Znaki ekologiczne dzielimy na trzy kategorie:

 • Produkty ekologiczne - ekoprodukty.
 • Opakowanie ekologiczne - ekoopakowania.
 • Żywność ekologiczna - ekożywność.

Poniżej znaki, które są najczęściej spotykane w naszym kraju:

Czytaj więcej...

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd

Czytaj więcej...

Poniższa mapka przedstawia obszar działania SUEZ Bielsko-Biała S.A.: wywóz odpadów przemysłowych: Gmina Bielsko-Biała, Gmina Kozy, Gmina Wilamowice, Gmina Jaworze, Czechowice-Dziedzice

Czytaj więcej...