W ramach umów podpisanych z Gminami dotyczących odbioru odpadów od mieszkańców są realizowane zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji przetargowej tj.

  • Odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej będzie odbierany na zasadzie tzw. wystawek przydomowych, dwa razy w roku.
  • Odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej i wysokiej oraz mieszanej realizowany będzie 1 raz w ciągu kwartału.

 

Odbiór może być realizowany:

  • na zasadzie tzw. wystawek przydomowych,
  • jako odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych w altanach śmieciowych oraz w ich obrębie,


W przypadku konieczności dodatkowego wywiezienia odpadów wielkogabarytowych poza terminami określonymi w harmonogramie, PreZero Bielsko-Biała S.A. oferuje odbiór tych odpadów w ramach zleceń jednorazowych. Na podobnych zasadach są również realizowane usługi odbioru odpadów pobudowlanych i gruzu.


Zlecenia jednorazowe:
tel. 033 499 2009; 033 499 20 19 lub osobiście w siedzibie spółki

UWAGA

Odpady pobudowlane i gruz można własnym transportem dostarczać do PSZOK lub zlecić usługę transportu odpadów do PSZOK-u w Urzędzie Miejskim

ico pdf Regulamin PSZOK

Link do usług dodatkowych z Urzędu Miasta