PreZero Bielsko-Biała SA posiada duże doświadczenie w realizowaniu usług porządkowych świadczonych na zlecenie gmin. Prace porządkowe wykonywane są za pomocą specjalistycznego sprzętu. Jest to m.in.:

  • zbiórka odpadów komunalnych,
  • zbiórka odpadów segregowanych,
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
  • letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg,
  • opróżnianie koszy ulicznych,
  • pielęgnacja terenów zielonych,
  • likwidacja dzikich wysypisk,
  • obsługa imprez masowych,
  • wynajem kabin sanitarnych,
  • pogotowie interwencyjne.