ODPAD PRZEMYSŁOWY jest to odpad pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej, wytwórczej. Koszty odbioru ustalane są indywidualnie po podaniu danych o rodzaju i ilości wytwarzanych w danej firmie odpadów.

Na odbiór odpadów przemysłowych muszą Państwo podpisać osobną umowę z SUEZ Bielsko-Biała S.A.

W ramach współpracy z SUEZ Bielsko-Biała S.A oferujemy:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych,
  • wywóz odpadów poprodukcyjnych,
  • wywóz odpadów niebezpiecznych min. zawierających azbestPełna lista odpadów jakie możemy odbierać i transportować przedstawiają poniższe decyzje.

ico pdf Decyzja transportowa

ico pdf Decyzja na zbieranie odpadów