ODPAD PRZEMYSŁOWY jest to odpad pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej, wytwórczej. Koszty odbioru ustalane są indywidualnie po podaniu danych o rodzaju i ilości wytwarzanych w danej firmie odpadów.

Na odbiór odpadów przemysłowych muszą Państwo podpisać osobną umowę z PreZero Bielsko-Biała S.A.

W ramach współpracy z PreZero Bielsko-Biała S.A oferujemy:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych,
  • wywóz odpadów poprodukcyjnych,
  • wywóz odpadów niebezpiecznych min. zawierających azbest
Pełna lista odpadów jakie możemy odbierać i transportować przedstawiają poniższe decyzje.

ico pdf BB-OS-RW.7245.153.2018

ico pdf OS-OD.6233.10.2017.MM

ico pdf OS-OD.6233.27.2017.BA

ico pdf OS-OD.6233.33.2017.MM