ODPAD PRZEMYSŁOWY jest to odpad pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej, wytwórczej. Koszty odbioru ustalane są indywidualnie po podaniu danych o rodzaju i ilości wytwarzanych w danej firmie odpadów.

Czytaj więcej...