ODPAD PRZEMYSŁOWY jest to odpad pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej, wytwórczej. Koszty odbioru ustalane są indywidualnie po podaniu danych o rodzaju i ilości wytwarzanych w danej firmie odpadów.

Czytaj więcej...

PreZero Bielsko-Biała SA posiada duże doświadczenie w realizowaniu usług porządkowych świadczonych na zlecenie gmin. Prace porządkowe wykonywane są za pomocą specjalistycznego sprzętu. Jest to m.in.:

  • zbiórka odpadów komunalnych,
  • zbiórka odpadów segregowanych,
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
  • letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg,
  • opróżnianie koszy ulicznych,
  • pielęgnacja terenów zielonych,
  • likwidacja dzikich wysypisk,
  • obsługa imprez masowych,
  • wynajem kabin sanitarnych,
  • pogotowie interwencyjne.

W ramach umów podpisanych z Gminami dotyczących odbioru odpadów od mieszkańców są realizowane zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji przetargowej tj. Odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej będzie odbierany na zasadzie tzw. wystawek przydomowych, dwa razy w roku, Odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej i wysokiej oraz mieszanej realizowany będzie 1 raz w ciągu kwartału.

Czytaj więcej...

Do realizacji naszych usług oferujemy następujące pojemniki i kontenery.

Czytaj więcej...

Podkategorie