System stworzony przez Gminę Bielsko-Biała to trzy możliwości usuwania odpadów komunalnych:1. U ŹRÓDŁA - gospodarstwa domowe i firmy

Segregujemy odpady z podziałem na:
MOKRE (tylko odpady ulegające biodegradacji) 
SUCHE (pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemnika),
które odbierze firma wybrana przez Gminę w przetargu. Popiół należy gromadzić osobno.

mokre   suche   popiol


2. GNIAZDA DZWONÓW - do których nadal możemy wrzucać osobno:

  • szkło,
  • papier,
  • plastik + metal + kartoniki po napojach.
plastik   szklo   papier   


3. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI.

Tu oddajemy posegregowane: odpady niebezpieczne (m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki i opony), odpady wielkogabarytowe (m.in. meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady problemowe (m.in. zniszczone parasole, odzież, kapelusze, paski, zużyty sprzęt sportowy), odpady budowlane i rozbiórkowe oraz popiół. Ponadto można tu oddawać posegregowany: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po napojach), odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji.
zbiorka
Więcej informacji na www.czystemiasto.bielsko-biala.pl