Wykaz miejsc, w których ustawiane są kosze oraz częstotliwość z jaką następował będzie odbiór odpadów komunalnych z pojemników (koszy) ulicznych:


ico pdfHarmonogram opróżniania koszy ulicznych
ico pdfHarmonogram opróżniania koszy ulicznych
ico pdfHarmonogram opróżniania koszy ulicznych