OD 1 LIPCA 2013 R. w całym kraju nastąpiły zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

System finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości do budżetu Gminy. W nowym systemie selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest premiowana niższą opłatą. Gmina określa sposób segregacji i rodzaje pojemników. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina organizuje system gospodarowania odpadami na terenie całego miasta.