Znaki ekologiczne dzielimy na trzy kategorie:

  • Produkty ekologiczne - ekoprodukty.
  • Opakowanie ekologiczne - ekoopakowania.
  • Żywność ekologiczna - ekożywność.

Poniżej znaki, które są najczęściej spotykane w naszym kraju:

opakowanie biodegradowalne  Opakowanie biodegradowlane - znak stosowany na opakowaniach, które rozkładają się podczas procesu kompostowania, nie uwalniając przy tym szkodliwych substancji

ponowne wykorzystanie Możliwość ponownego wykorzystania – znak stosowany na opakowaniach wielokrotnego użytku (muszą nadawać się do użytku co najmniej dwa razy) np.: szklane butelki

opakowanie do recyclingu Opakowanie nadające się do recyklingu - znak stosowany na opakowaniach nadających się do powtórnego przetworzenia, np.: puszki aluminiowe

przydatnosc do recyclingu Przydatność do recyklingu – znak stosowany na opakowaniach nadających się do recyklingu

dbaj o czystosc Dbaj o czystość – znak informujący, że opakowanie należy wyrzucić do kosza.

eurolisc Euroliść – przyznawany jest przez Komisję Europejską produktom ekologicznym w Unii. Umieszczany na wszystkich opakowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających normy wspólnotowe.

znak ekologiczny eko Znak Ekologiczny EKO - przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji od 1998 roku. Przyznawany jest usługom i wyrobom krajowym i zagranicznym, które spełniają odpowiednie kryteria ochrony środowiska, zdrowia i ekonomiczne

znak rolnictwa Znak Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej – informuje oproduktach, które pochodzą z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.

znak CE Znak CE- produkty oznaczone tym znakiem zapewniają, że używanie tego produktu zgodnie z przeznaczeniem jest bezpieczne i jest on zgodny z obowiązującymi normami UE.

Niestety, istnieje podobny znak, który większość konsumentów zrozumieć może jako CE Unii Europejskiej. Znak ten oznacza, że produkt został wyprodukowany w Chinach (China Export). Podobieństwo nie jest przypadkiem.

nie testowane na zwierzetach Nie testowany na zwierzętach – informuje, że w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych przed dopuszczeniem produktu na rynek nie brały udziału zwierzęta, często ten znak widnieje na kosmetykach
przekreslony kontener Przekreślony kontener na śmieci – zamieszczany jest na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, informuje że nie należy wrzucać ich do pojemników z innymi odpadami
zielony punkt Zielony punkt – informuje o obecności producenta w systemie odzysku i recyklingu