• W Polsce wytwarzamy około 13.5 mln ton odpadów komunalnych rocznie, co daje średnio 350 kg na mieszkańca.
 • Na polskich składowiskach znajdują się ponad 2 miliardy ton odpadów przemysłowych i 4 mln ton odpadów komunalnych.
 • Każdego dnia duże miasto w Polsce wysyła na składowisko 100 ciężarówek z odpadami.
 • Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w pełni do ponownego wykorzystania.
 • Szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100-watowej żarówki przez 4 godziny.
 • Polacy rocznie opróżniają 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać nieskończenie wiele razy.
 • Wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny.
 • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.
 • Do wyprodukowania tony papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
 • Jedna tona szkła to około 3300 sztuk nowych, półlitrowych butelek.
 • Z jednej tony butelek PET może powstać 1000 polarów. Na zrobienie jednego ciepłego polaru wystarczy 35 butelek.
 • Z tony folii można zrobić ponownie 55 550 toreb na zakupy.
 • Każda tona odzyskanej makulatury pozwala zaoszczędzić 1200 litrów wody.
 • Recykling 125 cm stosu gazet pozwala uratować sześciometrową sosnę.
 • Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.
 • Rozkład plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat.
 • Około 2 miliony ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.
 • Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.
 • Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody.
 • Prawie 60% ze śmieci wyrzucanych do kosza każdego dnia można wykorzystać jako kompost.
 • Około 16% ceny produktu to koszt opakowania, które docelowo ląduje w koszu. Zastanów się robiąc zakupy.
 • Rtęć z jednego termometru może zanieczyścić jezioro o powierzchni 4,5 hektara. Pierwiastek wchłonięty przez rybę, którą zje człowiek, może zatruć organizm powodując uszkodzenie układu nerwowego.