Nowa baza naszej Spółki SUEZ Bielsko-Biała S.A. powstaje na działce przy ul. Reksia, w bardzo atrakcyjnej pod względem inwestycyjnym części miasta.

Dnia 05.10.2016 roku budowę rozpoczęli uroczystym aktem erekcyjnym Pani Prezes SUEZ Bielsko-Biała S.A. Renat Samson, Wiceprezes Zarządu Andrzej Dziewianowski, Benjamin Vauthier Wiceprezes SUEZ Polska S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Balon, a także Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult.

ETAP I - FUNDAMENTY

ETAP II - POZIOM I

ETAP III - POZIOM II

ETAP IV - MAGAZYN

ETAP V - POZIOM II + WARSZTAT

Etap VI – OBECNY

Nowa lokalizacja posiada budynek administracyjno-socjalny, budynek magazynowy, magazyn soli oraz wytwórnię solanki. Ponadto na terenie SUEZ Bielsko-Biała S.A. znajdują się miejsca parkingowe. Firma sąsiaduje z Zakładem Gospodarki Odpadami S.A.

Nowa baza jest obiektem nowoczesnym, spełniającym wszelkie wymogi ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych. Zaprojektowane rozwiązania techniczne w pełni spełnią oczekiwania w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników Spółki oraz kultury organizacji.