30 maja 2014 r. spółka GPK-SITA Głogów rozpoczęła budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców gmin z terenu Regionu Północnego województwa dolnośląskiego będą trafiać do nowej instalacji od marca 2014 r. Do tego czasu powstaną: sortownia, kompostownia z bioreaktorem i płytą do dojrzewania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz cały potrzebny ciąg komunikacyjny. W ciągu roku do RIPOK będzie trafiać blisko 40 tys. ton odpadów komunalnych.