envicon-na-www b02
Dowiedz się więcej:
http://www.envicon.abrys.pl/

Poznański projekt został uznany przez European PPP Expertise Centre (EPEC) za modelowy pod względem przyjętej formuły finansowania, która łączy zasady project finance (finansowanie dłużne bez regresu) z wykorzystaniem dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Spójności. Jednocześnie partner prywatny – SITA Zielona Energia – zabezpiecza 100 procent finansowania inwestycji. Przyznanie i wykorzystanie dotacji skutkować będzie oszczędnościami dla sektora publicznego, a w efekcie dla mieszkańców.

Doceniony jako niecodzienny, element jest finansowanie inwestycji wyłącznie w walucie lokalnej oraz udzielenie kredytów przez konsorcjum trzech polskich banków.

Dostrzeżono również, że pomimo braku wcześniejszego doświadczenia Partnera Publicznego w realizacji inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, jego zaangażowanie i skrupulatność włożone w procedurę przygotowawczą zaowocowały kontraktem mogącym dziś służyć jako wzór dla innych samorządów.

Zespół ekspertów oceniających zgłoszone projekty, uznał formułę finansowania projektu poznańskiego za nowatorską nie tylko na rynku polskim, ale również na rynku Europy Wschodniej. Jednocześnie wskazano ten projekt jako przykład, który przeciera szlaki i na którym warto się wzorować.

Poznańska inwestycja to największy w Polsce projekt realizowany w formule PPP. Jednocześnie to pierwsza inwestycja Funduszu Marguerite w instalację do termicznego przekształcania odpadów, ale druga już inwestycja tego Funduszu na polskim rynku.

30 maja 2014 r. spółka GPK-SITA Głogów rozpoczęła budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców gmin z terenu Regionu Północnego województwa dolnośląskiego będą trafiać do nowej instalacji od marca 2014 r. Do tego czasu powstaną: sortownia, kompostownia z bioreaktorem i płytą do dojrzewania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz cały potrzebny ciąg komunikacyjny. W ciągu roku do RIPOK będzie trafiać blisko 40 tys. ton odpadów komunalnych.

17 kwietnia 2014 r. rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych (ITPOK) dla Poznania. To kolejny etap realizacji Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) zawartego w kwietniu 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań i SITA Zielona Energia.

Symboliczne wbicie „pierwszej łopaty” na placu budowy miało miejsce 22 maja 2014 roku. To zamknięcie pierwszego etapu realizacji inwestycji tj. uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. ITPOK zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia.

Miasto Poznań i SITA Zielona Energia uzyskały ostateczne Pozwolenie na Budowę dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

W dniu 6 lutego 2014, Miasto Poznań i SITA Zielona Energia osiągnęły kolejny etap realizacji Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) wynikającego z podpisanej w kwietniu 2013 roku umowy na sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK).