Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, uprzejmie informujemy, że od 08.09.2014 zmieniły się godziny pracy Biura Obsługi Kontraktów.

BOK czynny jest w godzinach 7.00-16.00.

Godziny pracy KASY pozostają bez zmian tj. 7.00-15.00.
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi odpadów motoryzacyjnych informujemy, że opony w ilości nie świadczącej o prowadzeniu działalności gospodarczej można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Natomiast zderzak, maskę itp. należy pozostawić w Stacji Demontażu Pojazdów.

Informujemy, że na terenie Miasta Bielsko-Biała zorganizowany zostanie interwencyjny odbiór popiołu w tzw. sezonie letnim od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali wytwarzanie popiołu w sezonie 2013/2014.

Do każdego właściciela nieruchomości zostanie dostarczony komunikat z datą odbioru popiołu. Dzień odbioru można również sparwdzić na naszej stronie w zakładce Informacje dla Mieszkańców.

Prosimy o wystawienie pojemników oraz worków (o pojemności nie większej niż 30 litrów) przed nieruchomość. Właściciele nieruchomości, którzy wskazali na deklaracji miejsce odbioru odpadów inne niż przed nieruchomością proszeni są o poinformowanie SITA ZOM S.A. o konieczności odebrania popiołu z wyznaczonych lokalizacji najpóźniej do 05.09.2014 r.

W przypadku niewystawienia pojemników lub braku zgłoszenia POPIÓŁ NIE ZOSTANIE ODEBRANY.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., sms’em o treści: POPIÓŁ + adres nieruchomości na numer: 515-224-852 lub osobiście w siedzibie spółki.
Nowy system gospodarki odpadami w Bielsku-Białej funkcjonuje już od ponad roku.
Jakość gromadzonych selektywnie odpadów, zwłaszcza frakcji mokrej w dalszym ciągu jest niewystarczająco dobra, dlatego też Sita Zakład Oczyszczania Miasta S.A. jako odbierający odpady komunalne w Bielsku-Białej będzie przeprowadzał kontrole między innymi odpadów pochodzących z zabudowy wysokiej i wielorodzinnej.

Począwszy od 18.08.2014r poprawność segregacji będzie sprawdzana przez oddelegowanego przez Spółkę kontrolera odpadów.Zadaniem osoby kontrolującej jest ocena jakości segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontroler wykona dokumentację zdjęciową, oraz naklei na pojemnik naklejkę informującą o nieprawidłowym posegregowaniu odpadów. Odpady nieprawidłowo posegregowane zostaną odebrane jako „zmieszane”.

źle posegregowane(Naklejka na pojemnik)


W związku z powyższym, aby unikać błędów w segregacji odpadów zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z umieszczonej na naszej stronie internetowej wyszukiwarki odpadów, która jednoznacznie wskaże do jakiej frakcji dany odpad należy zaliczyć.
Z przepisów ustawy o odpadach wynika obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, w przypadku posiadacza (wytwórcy) odpadów, który przekazuje odpady innemu posiadaczowi odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO).
Karta przekazania odpadu to dokument, który jest świadectwem poprawnego pozbycia się odpadu, przekazania go kolejnemu lub ostatecznemu odbiorcy.

SITA ZOM SA dołącza KPO do faktur wszystkim tym klientom, którzy podlegają obowiązkowi ewidencji odpadów a nie przekazują Spółce SITA w/w dokumentu.
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
- wytwórców odpadów komunalnych,
- osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

Dokument KPO wysyłany jest w dwóch kopiach mieszczących się na jednej kartce. Klient po otrzymaniu winien potwierdzić przekazanie odpadu podpisem i pieczątką a następnie jedną część odciąć i niezwłocznie odesłać na nasz adres.
E-faktura została stworzona z myślą o wygodzie dla naszych klientów. Zamieniając fakturę papierową na wersję elektroniczną przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.
E-fakura jest pełnowartościowym dokumentem finansowym wysyłanym w wersji PDF.

AKTYWUJ E-FAKTURĘ

Przypominamy, że za odbiór odpadów komunalnych rozliczacie się Państwo z gminą.W związku z wieloma pytaniami mieszkańców Bielska-Białej o worki na odpady zielone, SITA ZOM SA przeprowadzi jednorazową akcję. Od środy tj. 23.07.2014 r. przez tydzień pracownicy, którzy będą odbierać odpady mokre dostarczą do każdej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej po 3 sztuki worków na odpady zielone.

Prosimy mieć na uwadze, że będzie to działanie jednorazowe.

Na naszej stronie uruchomiliśmy nową funkcjonalność.
Każdy mieszkaniec może pobrać kalendarz odbioru odpadów dla swojej nieruchomości.
Wystarczy wejść i wyszukać adres. Po prawej stronie pokaże się funkcjia POBIERZ HARMONOGRAM.
Po kliknięciu wygeneruje się plik z kalendarzem.

Przetarg dotyczy robót budowlanych związanych z realizacją projektu pt: „Baza Techniczna SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Działki nr 3411/13, 3411/20, 3411/25 (obręb Lipnik) Bielsko-Biała”
Szczegółowa treść ogłoszenia oraz specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest w naszej siedzibie oraz na naszej stronie internetowej w zakładce PRZETARG.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 33 499 20 00 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do korzytania z naszej wyszukiwarki. Dzięki niej nie będziecie musieli się już więcej zastanawiać, do którego pojemnika wrzucać swoje śmieci. Lista jest na bieżąco powiększana o odpady, które każdy może zgłosić.

Wyszukuj, zgłaszaj - nie boimy się żadnych śmieci.

Podkategorie